Sisältö - For Next  - DoLoopWhileUntil - ForEach


For ... Next


For .. Next looppi juoksuttaa laskuria alarajalta ylärajalle tai päinvastoin. Laskurin alku-, loppu- ja askellus-arvon muutos loopin sisältä ei kuitenkaan vaikuta enään lopputulokseen. Huomaa, että laskurin arvo on luupin jälkeen yli (alle) loppuarvon.

        'perus tapaus
        Dim k As Integer = 5
        Dim i As Integer
        For i = 1 To k
            k = 15 ' arvon muutos ei vaikuta loppuarvoon 5
            TextBox1.Text = CStr(i) '5
        Next
        TextBox1.Text = CStr(i) '6 , laskuri on tässä yhtä suurempi kuin loppuarvo

Loopin  laskurin voi esitellä myös For sanan yhteydessä, mutta tällöin esittely on voimassa vain loopin alalla.   
       
        ' voi esitellä for-sanan kanssa
        For n As Integer = 1 To 10
        Next
        'n=10 ' virhe, muuttuja n ei enää määritelty (muutujan ala)

Loopittaminen takaperin onnistuu myös

        'Loopittaminen takaperin
        For n As Integer = 10 To 1 Step -1
        Next

Looppi voidaan myös keskeyttää Exit For käskyllä

        'Loopin keskeytttäminen
        For n As Integer = 10 To 1 Step -1
            If n = 8 Then Exit For
        Next

Sisäkkäiset loopit onnistuvat

        'sisäkkäiset loopit
        Dim tulojensumma As Integer
        For n As Integer = 1 To 10
            For m As Integer = 1 To 10
                tulojensumma = tulojensumma + n * m
            Next
        Next
        TextBox1.Text = tulojensumma.ToString

Muista step, jos aiot laskea takaperin
        'väärin
        For n As Integer = 10 To 1 Step -1 puuttuu
            'tätä ei tehdä
        Next