Sisältö - Merkkijonot - String - StringBuilder

Merkkijonot

Vb.net merkkijonojen käsittely eroaa suuresti VB6:n menetelmistä. Len, Right, Left, Mid on korvattu String ja StringBuilder luokan metodeilla.

Vertailutaulukko
VB6
vb.net String
vb.net StringBuilder
Len
str.Lenght
sb.Lenght
Right
str.Substring sb.ToString
Left
str.Substring sb.ToString
Mid
str.Substring
sb.ToString
Trim
str.Trim
-
Ucase
str.toUpper
-
Lcase
str.ToLower
-
InStr
str.IndexOf
-
-
str.Replace(char,char),
sb.Replace(char,char)
-
-
sb.Replace(string,string)
-
str.Inser
sb.Insert
-
str.Remove
sb.Remove

StringBuilder ja String eroavat toisistaan merkkijono tiedon tallennuksen suhteen. Jokainen s.b. vie oman muistialueensa mutta kaksi string:ä osoittavat samaa muistialuetta, jos niissä sama teksti. Jos toista muutetaan niin osoitin siirtyy toiseen paikkaaan. StringBuilderilla on Replace funktio string argumentillä, jota String:llä ei ole. S.b. on yleensä nopeampi kuin String.

Sijoitus = -merkillä ei toimi StringBuilderilla kuten Stringillä. Samoin StringBuilderin ByVal määrittely näyttää olevan aina ByRef funktiokutsujen yhteydessä.