Index  -  Omat luokat - New - Get ja Set - Metodit - Perintä - Overrides - Implements

Omat luokat

Keskeinen osa olioohjelmointia ja .Net konseptia on omien luokkien määrittely ja käyttö. Luokka on kuin ruokaresepti, jonka mukaan ruoka-annos (olio, objekti) valmistetaan.  Luokka kapseloi saman muuttujanimen alle sekä dataa että ohjelmakoodin, jolla ko. dataa käsitellään.

Yksikertainen  luokka ilman metodeja:

    Public Class Huonekalu
        Public Laji As String
        Public Tyyli As String
        Public Ostohinta As Single
        Public ValmVuosi As Date
    End Class

Luokkaa voi käyttää esim näin:

        Dim Pöytä As Huonekalu
        Pöytä.Laji = "Rukapöytä"
        Pöytä.Tyyli = "Talonpoikais"
        Pöytä.Ostohinta = 389.0F
        Pöytä.ValmVuosi = #1/7/1889#
        Dim kate As Single = 450.0F - Pöytä.Ostohinta

Huomaa että VB:n editori ehdottaa avusteena tekemiäsi ominaisuuksia kun kirjoitat objektin perään pisteen.

Vb editorin avuste