Sisältö - Muuttujatyypit

VB.net muuttujatyypit

Vb.net muuttujatyypit eroavat VB6 tyypeistä, pituutta on tullut osalle tuplasti lisää. Variant tyyppinen muuttuja puuttuu kokonaan, Currency muuttuja pitää korvata Decimal tyypillä ja vanha (Variantissa piilossa ollut) Decimal on nyt normaalisti esillä.

Lisäksi muuttujat ovat  objekteja, joilla on ominaisuuksia ja metodeja "pilkun perässä". Esimerkiksi Short.MaxValue antaa suurimman mahdollisen short-luvun. Katso tyyppikohtaisten linkkien takaa esimerkit käytettävissä olevista ominaisuuksista.

Annettaessa muuttujille numeroarvoja, voi numeroarvon pakottaa halutun tyyppiseksi lisäämällä numeron perään kirjaimen, esim Dim Leveys = 0.1D pakottaa numeroarvon decimal muotoon. Tämä on pakollista, jos Option Strict on päällä ja muunnos ei ole aivan yksikäsitteisen selvä aina.

Option Explicit pakottaa määrittelemään muuttujat ennen niiden käyttöä.

Esittely  Dim i, j, k as Integer  tekee kaikista Integer tyyppisiä, VB6:ssa j ja k olisivat tulleet Variant tyyppiseksi.

Tyyppi
Numero
Koko
Numeroalue
Kirj
Alustus
Short Kokonaisluku
16 bittiä
-32768 ...32767
S
 Dim Leveys as Short = 34569
 Leveys=10S
Integer
Kokonaisluku 32 bittiä
- 2^31
+2^31 - 1
I
 Dim Leveys as Integer = 12345
Long
Kokonaisluku 64 bittiä
- 2^64
+2^64 - 1
L
 Dim Leveys as Long = 12345689
Single
Liukuluku
desimaali
32 bit
-3.4028235E+38 negatiivisin
-1.401298E-45 pienin negatiivinen
 1.401298E-45 pienin positiivinen
 3.4028235E+38  suurin positiivinen
F
 Dim Leveys as Single = 5.96E-6
 Leveys=234.0F
Double
Liukuluku
desimaali
64 bit
-1.79769313486231570E+308 negatiivisin
 -4.94065645841246544E-324 pienin neg.
  4.94065645841246544E-324 pienin pos.
 1.79769313486231570E+308 suurin pos.
R
 Dim Leveys as Double = 5.94E-6
 Leveys= 4596
Decimal
Tarkka
liukuluku
128 bit
+/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335
tai
+/-7.9228162514264337593543950335E28
+/-7.9228162514264337593543950335E-28
D
 Dim Leveys As Decimal = 0.1D
 Leveys  = 1000
Byte
Positiivinen
kokonaisluku
8 bit
0 ... 255
-
 Dim b As Byte = 4
Char
Unicode luku
16 bit
0 ... 65 535
C
 Dim b As Char = "G"c
String
Teksti
16 bit per kirjain
0 ... 2^31 merkkiä
-
 Dim str as String = "Leveys"
Boolean
tosi/epätosi
16 bit
0 = epätosi, muut arvot = tosi
-
 Dim Totuus as Boolean = True
Date
Aika
64 bit
1.1.0001 -31.12.9999
-
 Dim Aika as Date = #5/31/1993#
Object
Olio

Kaikenlaista dataa, mitä nyt itse keksii
-
 Dim omaObjekti as Omaluokka =
 New  Omaluokka(alustusdata)
Structure
Rakenne
-
Kaikenlaista dataa, mitä nyt itse keksii -
 Public Structure OmaRakennne
    Public data1 As ....
    Public data2 As ....
 End Structure